Game tặng 100k trải nghiệm nền tảng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng

ThS. Phùng Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng

 


LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM


 * Phòng Đào tạo:

1. ThS. Phạm Thành Trung - Trưởng phòng

2. ThS. Tạ Việt Cường - Phó trưởng phòng


 * Phòng Tổ chức - Hành chính:

1. ThS. Lê Hải Tài - Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng phòng


 * Phòng Thanh tra:

1.  CN. Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng

2.  ThS. Trần Quang Ngát - Phó trưởng phòng


 * Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

1.  ThS. Lưu Đăng Khoa - Trưởng phòng


 * Phòng Kế hoạch tài chính:

1.  TS. Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

2.  CN. Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng


 * Phòng Quản trị đời sống:

1. ThS. Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

2. ThS. Trương Quang Tươi - Phó trưởng phòng


 * Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

1. ThS. Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

2. CN. Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng

3. CN. Nguyễn Văn Kiệt -  Phó trưởng phòng


 * Khoa Kinh tế:

1. ThS. Nguyễn Thị Tố Nga - Trưởng khoa

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng khoa


 * Khoa Điện - Điện tử:

1.  ThS. Tạ Quang Duy - Trưởng khoa

2.   ThS. Trần Quyền Quý - Phó trưởng khoa


 * Khoa Cơ khí:

1.  ThS. Đỗ Cao Cường - Trưởng khoa

2. ThS. Trần Văn Thiện - Phó trưởng khoa


 * Khoa Công nghệ thông tin:

1.  ThS. Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

2.  ThS. Hoàng Minh Thái - Phó trưởng khoa


 * Khoa - Khoa học cơ bản:

1.  ThS. Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

2.  ThS. Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa

3.   ThS. Tạ Thị Thương - Phó trưởng khoa


 * Khoa Lý luận chính trị:

 1. ThS. Lường Thị Pó - Trưởng Khoa

2.  ThS. Đặng Phương Diệp - Phó trưởng khoa


* Khoa Kỹ thuật nông nghiệp:

1.  ThS. Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa


* Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

1.  ThS. Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm

2. ThS. Phan Thanh Bình - Phó Giám đốc Trung tâm

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 35 khách

Liên kết web