Game tặng 100k trải nghiệm nền tảng

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG


TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

        TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp lãnh, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính

ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

       ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác nội chính, an ninh trật tự, Thi đua - Khen thưởng, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản. Trực tiếp lãnh, chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể: Phòng Công tác HSSV, Quản trị - Đời sống, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng

        ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng; trực tiếp lãnh, chỉ đạo: Phòng Đào tạo, Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa: Điện - Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật nông nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

ThS. Phùng Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng

        ThS. Phùng Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ và Đối ngoại, trực tiếp lãnh, chỉ đạo: Phòng Khoa học - Công nghệ và Đối ngoại; các khoa: Khoa học cơ bản và khoa Lý luận chính trị. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công

Ban Giám hiệu nhà trường tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 36 khách

Liên kết web