Game tặng 100k trải nghiệm nền tảng

XÉT CHỌN HỌC SINH - SINH VIÊN XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2020

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Bao_cao_thanh_tich_ca_nhan.doc)Bao_cao_thanh_tich_ca_nhan.doc 53 kB2020-03-05 07:50
Download this file (Ke_hoach_tuyen_duong_HSSV.pdf)Ke_hoach_tuyen_duong_HSSV.pdf 2934 kB2020-03-05 09:16
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  29/CĐKTKT-CTHSSV Vĩnh Phúc, ngày  05 tháng 3 năm 2020

V/v xét chọn học sinh - sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, GVCN.

Thực hiện Công văn số 321/SLĐTBXH-DN ngày 02/03/2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc xét chọn HSSV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Để lựa chọn HSSV xuất sắc, tiểu biểu đại diện cho Game tặng 100k trải nghiệm tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Nhà trường yêu cầu Trưởng, Phó các khoa, GVCN thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và phổ biến tới HSSV Quyết định số 185/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

2. Tiến hành xét chọn HSSV xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 185/QĐ-LĐTBXH.

Hồ sơ xét chọn gửi về Phòng Công tác HSSV (Đ/c Hoàng Anh Cường) chậm nhất ngày 23/03/2020.

Hồ sơ gồm:

- Báo cáo thành tích cá nhân của HSSV (có mẫu gửi kèm).

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện.

- Bản sao Bằng khen, Quyết định, Giấy khen, Giấy chứng nhận của các tiêu chí trong học tập: Giải đề tài nghiên cứu khoa học; sáng kiến trong học tập; công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng; sản phẩm được cấp bằng sáng chế, giấy phép xuất bản; giải thưởng các kỳ thi cấp tỉnh.

- Bản sao Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận của các tiêu chí về đạo đức, lối sống: Tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp trường trở lên; giải thưởng các kỳ thi kiến thức pháp luật, tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

Trưởng, Phó các khoa, GVCN nghiêm túc thực hiện văn bản này./.

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, HSSV.

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 279 khách

Liên kết web