Game tặng 100k trải nghiệm nền tảng

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(Kèm theo

TT Tên tài liệu Ký hiệu File Ghi chú
1 Chính sách chất lượng CSCL
2 Mục tiêu chất lượng MTCL
3 Sổ tay chất lượng STCL
4 Quy trình đánh giá nội bộ QT03/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
5 Quy trình hành động khắc phục QT04/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
6 Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT05/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
7 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT11/CĐKTKT-P.ĐT
8 Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo QT12/CĐKTKT-P.ĐT
9 Quy trình biên soạn giáo trình, bài giảng QT13/CĐKTKT-P.ĐT
10 Quy trình bổ sung, chỉnh sửa giáo trình bài giảng QT14/CĐKTKT-P.ĐT
11 Quy trình thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun QT15/CĐKTKT-P.ĐT
12 Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp QT16/CĐKTKT-P.ĐT
13 Quy trình đánh giá kết quả học tập QT17/CĐKTKT-P.ĐT
14 Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, TKB QT19/CĐKTKT-P.ĐT
15 Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo QT20/CĐKTKT-P.ĐT
16 Quy trình tổ chức học lại, thi lại QT21/CĐKTKT-P.ĐT
17 Quy trình quản lý học tập của học sinh, sinh viên QT22/CĐKTKT-P.ĐT
18 Quy trình dự giờ QT23/CĐKTKT-P.ĐT
19 Quy trình tổ chức HSSV thực tập, trải nghiệm tại DN QT24/CĐKTKT-P.ĐT
20 Quy trình tuyển dụng QT25/CĐKTKT-P.TCHC
21 Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ QT26/CĐKTKT-P.TCHC
22 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL, nhà giáo QT27/CĐKTKT-P.TCHC
23 Quy trình đánh giá, phân loại CBQL, nhà giáo QT28/CĐKTKT-P.TCHC
24 Quy trình quản lý hồ sơ CBVC QT29/CĐKTKT-P.TCHC
25 Quy trình khen thưởng CBVC QT30/CĐKTKT-P.TCHC
26 Quy trình kỷ luật CBVC QT31/CĐKTKT-P.TCHC
27 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho CBVC QT32/CĐKTKT-P.TCHC
28 Quy trình lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên QT33/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
29 Quy trình biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung NHCH, đề thi QT34/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
30 Quy trình thanh tra thực hiện đào tạo QT35/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
31 Quy trình kiểm tra tuyển sinh QT36/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
32 Quy trình tự đánh giá chất lượng CSGDNN QT37/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
33 Quy trình tự đánh giá chất lượng CTĐT QT38/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
34 Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên QT39/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL
35 Quy trình kiểm tra tốt nghiệp QT40/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL  
36 Quy trình tuyển sinh QT41/CĐKTKT-TTTS&QHVDN
37 Quy trình thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động  QT42/CĐKTKT-TTTS&QHVDN
38 Quy trình điều tra lần vết đối với HSSV sau tốt nghiệp hàng năm QT43/CĐKTKT-TTTS&QHVDN
39 Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, STKT QT44/CĐKTKT-P.KHCN&ĐN
40 Quy trình quản lý biên tập thông tin khoa học giáo dục & đào tạo và thông tin điện tử QT45/CĐKTKT-P.KHCN&ĐN
41 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện QT47/CĐKTKT-P.CTHSSV
42 Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học QT48/CĐKTKT-P.CTHSSV
43 Quy trình xét cấp học bổng cho HSSV QT49/CĐKTKT-P.CTHSSV
44 Quy trình khen thưởng HSSV QT50/CĐKTKT-P.CTHSSV
45 Quy trình kỷ luật HSSV QT51/CĐKTKT-P.CTHSSV
46 Quy trình quản lý hồ sơ HSSV QT52/CĐKTKT-P.CTHSSV
47 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV QT53/CĐKTKT-P.CTHSSV
48 Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo QT54/CĐKTKT-P.KHTC
49 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa TB QT55/CĐKTKT-P.QTĐS
50 Quy trình cấp phát vật tư phục vụ đào tạo QT56/CĐKTKT-P.KHTC
51 Quy trình quản lý xưởng TH, phòng học LT QT57/CĐKTKT-P.QTĐS
52 Quy trình kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị QT62/CĐKTKT-P.KHTC

 

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 25 khách

Liên kết web