Game tặng 100k trải nghiệm nền tảng

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

ThS. Lường Thị Pó - Trưởng khoa

Số điện thoại: 0915.189.466

 

ThS. Đặng Phương Diệp - Phó trưởng khoa

Số điện thoại: 0985.899.268

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

         Thành tích tập thể: Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012, năm học 2017 - 2018 và nhiều thành tích cá nhân nổi bật

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Khoa Lý luận Chính trị có tiền thân là tổ Mác - Lênin trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản. Năm 2007, Tổ Mác - Lênin tách từ Khoa Khoa học cơ bản về trực thuộc Ban Giám Hiệu Nhà trường do đồng chí Lê Thị Vân Anh làm Tổ trưởng.

- Ngày 01/10/2008, thành lập Khoa Lý luận Chính trị, có 2 tổ trực thuộc là: tổ Mác - Lênin và tổ Chính trị - Pháp luật, đồng chí Lê Thị Vân Anh làm trưởng khoa đến hết năm 2011.

- Từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, đồng chí Nguyễn Hữu Phước làm Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa), sau đó là Trưởng khoa.

- Từ tháng 5/2017 đến nay, đồng chí Lường Thị Pó làm Trưởng khoa.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA HIỆN TẠI

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Lường Thị Pó Trưởng khoa
2 ThS. Đặng Phương Diệp Phó Trưởng khoa
3 ThS. Hoàng Thị Ngọc Lan Giáo viên
4 ThS. Nguyễn Thị Tâm Giáo viên
5 CN. Đào Thị Hương Nga Giáo viên
6 CN. Trần Thùy Trang Giáo viên
7 CN. Phạm Thị Nga Giáo viên
8 ThS. Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên
 
 
Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Lý luận chính trị

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐỀN HÙNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn của sinh viên về lịch sử hình thành, phát triển và lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày 09/9/2023

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA” NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH - CĐKTKT ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2023 về tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa” cho khối THPT + TC năm học 2023 -2024. Khoa Lý luận Chính trị được phân công giảng dạy 2 nội dung:

...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ Ý NGHĨA SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

          Tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẠT GIẢI CAO TẠI HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

        Thực hiện kế hoạch số 39/KH-CĐKT của Hiệu trưởng trường Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2023. Trong 2 ngày 25 và ngày 26, đã diễn ra Hội giảng với sự tham gia của 14 thí sinh thuộc 07 khoa chuyên môn

...

MỘT SỐ CÂU NÓI VỀ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh - Người mang trong mình tình yêu nước thương dân sâu sắc, một ý chí nghị lực phi thường. Người đã đồng hóa những nhu cầu cá nhân với mục tiêu của đồng bào dân tộc, với lý tưởng của nhân loại.

...

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 639/SLĐTBXH-DN ngày 24/3/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tổ chức Hội giảng cấp cơ sở để chuẩn bị tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2023.

...

SINH VIÊN Game tặng 100k trải nghiệm ĐI TRẢI NGHIỆM NGOẠI KHÓA TẠI BẢO TẢNG TỈNH VĨNH PHÚC

Nhằm thực hiện hoạt động trải nghiệm trong nội dung chương trình học tập học phần Giáo dục chính trị, ngày 14/03/2023 khoa Lý luận Chính trị tổ chức cho sinh viên đi trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trải nghiệm cuối cùng của sinh viên

...

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐỀN HÙNG CỦA SINH VIÊN Game tặng 100k trải nghiệm

Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp

...

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 85 khách

Liên kết web